Onyx administratie en belastingaangiften

Iedereen behoort te doen waar men goed in is.
Maar al te vaak blijkt dat ondernemers voornamelijk vakmensen zijn. Naast het vakmanschap vereist goed ondernemerschap ook kennis van andere deelgebieden.
In aanvulling op het vakmanschap begeleidt Onyx de ondernemer door middel van administratieve werkzaamheden en belastingaangiften. De kosten zullen vooraf worden ingeschat op basis van een inventarisatie van de administratie en uw wensen.

Bel voor een afspraak: 070 440 02 20